خلاصه کتاب: ۴ ساعت کار هفتگی

خلاصه کتاب: ۴ ساعت کار هفتگی
«تصمیم گرفتم توی عید چند کتابی که نصفه خوندم رو تموم کنم. در ضمن چندین...