چگونه توپ پلاستیکی خود را لایی کنیم؟

چگونه توپ پلاستیکی خود را لایی کنیم؟
این مطلب یادآور اینه که زندگی کودکی‌مون چه قدر ساده و جالب بود...