کوله پشتی من، پر از درّه‌ها و قله‌ها

کوله پشتی من، پر از درّه‌ها و قله‌ها
سال ۹۶ برای من سال عبور از یک سری تجربیات قدیمی و ورود به مسائل جدید ب...